Information for investors/Інформація для інвесторів

Common information

Загальна інформація

State Mortgage Institution (hereinafter - SMI or the Institution) was established by the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree of October 8, 2004 No.1330. As of August 31, 2017, the Institution’s Charter Capital was 755.6 million UAH, 100% state-owned.
The SMI has been established with the help of the International Monetary Fund based on the models of the US Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac).
The SMI is the only second-tier Ukrainian financial institution on the mortgage market dealing with the mortgage loans refinancing. The SMI conducts refinancing of mortgage loans provided by mortgage lenders, and by doing so contributes to the country’s mortgage market development. The Institution is also authorized to implement foreign credit lines.
Державна Іпотечна Установа (далі - Установа) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року №1330. Станом на 31 серпня 2017 року статутний капітал установи на 100% належав державі.
ДІУ була створена за сприяння МВФ за зразками Федеральної національної іпотечної асоціації США (Fannie Mae) і Федеральної іпотечної корпорації (Freddie Mac).
Державна іпотечна установа єдина українська фінансова установа другого рівня на ринку іпотечного кредитування, яка займається рефінансуванням іпотечних кредитів. Установа здійснює рефінансування іпотечних кредитів, виданих іпотечними кредиторами і сприяє розвитку іпотечного ринку України. Вона також наділена повноваженнями обслуговувати іноземні кредитні лінії.

Maine documents

Загальні документи

SMI StatuteFinance audit reportCurrent operation results Статут ДІУФінансовий аудиторський звіт Результати поточної
діяльності

Information message

Інформаційне повідомлення

To all interested business entities who may concern. State Mortgage Institution announces an open competitive tender for attracting foreign loans to finance the Investment project implementation “Housing provision under the mortgage lending and financial leasing conditions”. The expected amount of investment is 500 million USD (or countervalue in hard currency), the duration is 15 years. The open competitive tender will take place from October,12 2017 to Novermber,13 2017 (till 6 p.m. EET). The documents’ submission will be held from October,12 2017 till November,10 2017 (till 6 p.m. EET). The detailed information can be received at the following address: State Mortgage Institution, 34 Lesi Ukrainki blvd., office 201, Kyiv, Ukraine, 01133, tel.: +38 044 207 14 14 До уваги всіх зацікавлених суб’єктів господарювання. Державна іпотечна установа оголошує про проведення відкритого конкурсу на залучення зовнішніх запозичень для фінансування реалізації Інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу». Сума очікуваних запозичень 500 млн. доларів США (або еквівалент в іншій вільноконвертованій валюті), строк залучення 15 років. Відкритий конкурс відбудеться з 12 жовтня 2017 р. по 13 листопада 2017 року (до 18 год. 00 хв. за київським часом). Приймання документів проводиться з 12 жовтня 2017 р. по 10 листопада 2017 року (до 18 год. 00 хв. за київським часом). Деталі за адресою 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.201, тел. +380 44 207 14 14

Tendering documentation

Документи для конкурсу

Investment projectApplication form for
participation
List of documentsParticipation proposal
Інвестиційний проектФорма заявки на участьПерелік документівКонкурсна пропозиція

Contact us

Контакти

Adress: 
office  201, blvd. Lesi Ukrainki, 34
Ukraine, Kyiv, 01133
Contacts:
+38 (044) 207-14-14
+38 (044) 207-14-13
Site:
http://ipoteka.gov.ua
E-mail:
office@ipoteka.gov.ua
01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201