Information for investors/Інформація для інвесторів

Common information

Загальна інформація

State Mortgage Institution (hereinafter - SMI or the Institution) was established by the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree of October 8, 2004 No.1330. As of August 31, 2017, the Institution’s Charter Capital was 755.6 million UAH, 100% state-owned.
The SMI has been established with the help of the International Monetary Fund based on the models of the US Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac).
The SMI is the only second-tier Ukrainian financial institution on the mortgage market dealing with the mortgage loans refinancing. The SMI conducts refinancing of mortgage loans provided by mortgage lenders, and by doing so contributes to the country’s mortgage market development. The Institution is also authorized to implement foreign credit lines.
Державна Іпотечна Установа (далі - Установа) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року №1330. Станом на 31 серпня 2017 року статутний капітал установи на 100% належав державі.
ДІУ була створена за сприяння МВФ за зразками Федеральної національної іпотечної асоціації США (Fannie Mae) і Федеральної іпотечної корпорації (Freddie Mac).
Державна іпотечна установа єдина українська фінансова установа другого рівня на ринку іпотечного кредитування, яка займається рефінансуванням іпотечних кредитів. Установа здійснює рефінансування іпотечних кредитів, виданих іпотечними кредиторами і сприяє розвитку іпотечного ринку України. Вона також наділена повноваженнями обслуговувати іноземні кредитні лінії.

Maine documents

Загальні документи

SMI StatuteFinance audit reportCurrent operation results Статут ДІУФінансовий аудиторський звіт Результати поточної
діяльності

Information message

Інформаційне повідомлення

To all interested business entities who may concern. State Mortgage Institution announces results of open competitive tender for attracting foreign loans to finance the Investment project implementation “Housing provision under the mortgage lending and financial leasing conditions”. The winner is CHINA NATIONALCOMPLETE ENGINEERING CORPORATION and the open competitive tender is done. The detailed information can be received at the following address: State Mortgage Institution, 34 Lesi Ukrainki blvd., office 201, Kyiv, Ukraine, 01133, tel.: +38 044 207 14 14 web: http://www.ipoteka.gov.ua

До уваги всіх зацікавлених суб’єктів господарювання. Державна іпотечна установа оголошує про результати проведення відкритого конкурсу на залучення зовнішніх запозичень для фінансування реалізації Інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу». Переможцем конкурсу визначено Китайську Національну Корпорацію Генеральних Підрядів (CHINA NATIONAL COMPLETE ENGINEERING CORPORATION), а конкурс таким, що відбувся. Деталі за адресою 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.201, тел. +380 44 207 14 14 веб сайт: http://www.ipoteka.gov.ua

Оголошення опубліковано в газеті "Урядовий кур‘єр" від 17 листопада 2017 року №217 (6086)

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201