2011 рік

Одним із пріоритетних завдань, встановлених перед ДІУ у посткризовий 2011 рік стало стимулювання будівельної галузі, яка опинилася у складному становище. Довіру інвесторів до фінансування в будівництво було втрачено, внаслідок чого з’явилося безліч недобудованих житлових об’єктів.

Державна іпотечна установа акцентувала увагу на стимулюванні будівельного сектору економіки України.

Розроблена програма ДІУ по фінансуванню завершення будівництва об’єктів житлового призначення дозволила протягом 2011 року профінансувати добудову 23 житлових об’єктів на суму 560 млн. грн. загальною площею понад 370 тис. кв. м., що складає понад 4 тис. квартир. Географія профінансованих об’єктів розповсюджується всією територією України. Це Київська, Львівська, Харківська, Донецька, Івано-Франківська області, міста Київ та Севастополь.

Станом на 30.12.2011 р. введено в експлуатацію 9 будинків, профінансованих ДІУ в обсязі 123 млн. грн., загальною площею близько 100 тис. кв. метрів, що складає 1600 квартир у містах Києві, Борисполі, Харкові, Львові, Севастополі, Донецьку, смт. Чабани Київської області.

Реалізація «будівельної» програми ДІУ дозволила забезпечити роботою тисячі працівників, зайнятих на будівництві.

Другим напрямом діяльності Установи стало рефінансування іпотечних кредитів та сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.

Починаючи з 1 липня 2011 р. ДІУ відновила активні операції по рефінансуванню іпотечних кредитів.
Кількість банків-партнерів за рік збільшилась з 96 до 106. В умовах негативної динаміки на ринку іпотечного кредитування, кредити на придбання житла за Стандартами ДІУ користувалися попитом завдяки найкращим умовам на фінансовому ринку. При ставці рефінансування банків 11% річних, ДІУ рекомендує банкам кредитувати населення для придбання житла за фіксованою ставкою кредитування, яка не перевищує 15% річних у гривні, строком до 30 років, при середній ставці на фінансовому ринку у кінці року – 20% річних.

Портфель рефінансованих ДІУ іпотечних кредитів станом на 30.12.2011 р. склав 746 млн. грн, або – 4 830 кредитів.

Незважаючи на посткризові явища, які відчувалися у світовій та українській економіках, Державна іпотечна установа виконала всі зобов’язання перед інвесторами та не допустила жодного дефолту.

У грудні 2011 р. ДІУ у повному обсязі здійснила погашення гарантованих державою облігацій серій «А», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «J» на суму 1 млрд. грн., достроково розміщених ДІУ у 2007 році. Єдина номінальна дохідність склала 9,5 % річних.

Погашення зазначених серій облігацій відбулося у повному обсязі з одночасною виплатою купону за двадцятим купонним періодом по них, перераховано кошти до Державного бюджету України як плату за державну гарантію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1094 (із змінами та доповненнями).

Також у серпні 2011 р. Державна іпотечна установа повністю та у запланований термін погасила звичайні іпотечні облігації серій «А» та «G», розміщені у 2008 році, на суму 50 млн. грн.
Залучені від розміщення кошти спрямовано ДІУ на виконання своїх статутних завдань.

Було рефінансовано 290 кредитів, забезпечених іпотекою на суму 76,4 млн. грн.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201