Параметри іпотечного кредиту

ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ ЗА ПРОГРАМАМИ ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

Напрями використання коштів іпотечного кредиту (програми ДІУ)

Фінансування витрат фізичної особи на придбання(будівництво) житла та його поліпшення, а саме:

- операцій з придбання позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею його в іпотеку

- операцій з придбання позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею в іпотеку іншого нерухомого майна, що відповідає вимогам Стандартів ДІУ

- операцій з будівництва позичальником нерухомого майна (індивідуального житлового будинку або квартири) із передачею в іпотеку нерухомого майна, що відповідає вимогам Стандартів ДІУ

- витрат позичальника пов'язаних з поліпшенням нерухомого майна, що передається в іпотеку а саме його модернізації, модифікації, добудови, дообладнання або реконструкції

Вимоги до позичальника

Позичальник повинен бути громадянином України, віком не менше 18 років на момент видачі іпотечного кредиту. Іпотечний кредит має бути погашений позичальником до досягнення ним пенсійного віку.

Строки надання іпотечного кредиту

Мінімальний – 5 років

Максимальний – 30 років

Сума іпотечного кредиту:

Не менше 75 000 грн. та не більше 1 600 000 грн. (для можливості його рефінансування в ДІУ)

Валюта іпотечного кредиту

Гривня

Відсоткова ставка надання іпотечного кредиту

Рекомендована ДІУ банкам-партнерам ставка за іпотечним кредитом  - не вище 18% річних та має перевищувати розмір діючої ставки рефінансування ДІУ іпотечних кредитів – 15,3% річних.

Примітка: Відсоткова ставка кредитування за іпотечним кредитом встановлюється банком-партнером ДІУ з урахуванням ставки рефінансування ДІУ іпотечного кредиту. Перевага при розгляді ДІУ пропозицій банків, укладанні угод по рефінансуванню іпотечних кредитів надається  тим банкам, які дотримуються рекомендованої ДІУ ставки кредитування.

Обслуговування кредиту

Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування може здійснюватися щомісячно ануїтетними платежами або сплатою суми основного боргу рівномірними частинами з нарахуванням відсотків на залишок основного боргу.

Вимоги до предмету іпотеки

Предметом іпотеки може бути нерухоме майно житлового призначення, яке знаходиться на території України, за тимчасовим виключенням території АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Не можуть бути предметом іпотеки об’єкти нерухомості житлового призначення фондів житла для тимчасового призначення, жилі квартири та будинки, що є об’єктами права державної чи комунальної власності, об’єкти незавершеного будівництва та квартири на них.

Коефіцієнти PTI

Максимальне значення співвідношення щомісячних витрат позичальника та членів його родини (у разі, якщо вони виступають поручителями) на обслуговування боргу за іпотечним кредитом до сукупного  обсягу їх щомісячних доходів повинно становити не більше 45%.

Коефіцієнт ОТІ

Максимальне значення співвідношення періодичних обов’язкових щомісячних витрат(зобов’язань) позичальника та членів його родини (у разі, якщо вони виступають поручителями) до сукупних щомісячних їх доходів повинно становити не більше 50%.

Коефіцієнт LTV

Співвідношення між сумою основного боргу позичальника за договором про іпотечний кредит та оціночною (ринковою)  вартістю предмета іпотеки, визначеною Суб’єктом оціночної діяльності, не може перевищувати 75%.
01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201