Власники істотної участі

Відповідно до Статуту Державної іпотечної установи, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №768 від 17.08.2009 р. - засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Установа в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, володіє, користується і розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, меті та предмету її діяльності, з урахуванням обмежень правоможності розпорядження окремими видами майна, визначених законодавством.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201