Перелік документів для власників житла

Для участі у конкурсі Конкурсна пропозиція Учасника, що подається конкурсній комісії  повинна містити таку конкурсну документацію:

 • Заяву про участь у конкурсі - цінова конкурсна пропозиція (Додаток);
 • Документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;
 •  Інформацію про Учасника конкурсу (заповнена форма “Відомості про Учасника конкурсу” відповідно до вимог конкурсної документації (Додаток).
 • Висновок по вартість нерухомого майна Звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) щодо професійного визначення ринкової вартості предмету конкурсу,   здійсненого суб'єктом оціночної діяльності акредитованого в ДІУ
 • Довідку або інформацію про перелік здійснених опоряджувальних (оздоблювальних)  робіт та перелік встановленого устаткування (обладнання), стан житла, що пропонується до закупівлі.
 • Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою, про зобов’язання Учасника у разі визнання його переможцем підписати договір бронювання за формою, встановленою конкурсною документацією та понести усі витрати, пов’язані із оформленням та нотаріальним посвідченням основного договору купівлі-продажу нерухомого майна з Установою після отримання підтвердження поліцейського або особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щодо передачі йому житла у фінансовий лізинг.

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу житла, яка вказується з двома десятковими знаками після коми.

Ціна вказуються за 1 кв. м загальної площі житла. У разі, якщо ціна за 1 кв. м загальної площі квартири вказана з ПДВ, то Учасник надає відповідні пояснення.

Ціна конкурсної пропозиції складається із розрахунку кількості квадратних метрів загальної площі житла в залежності від кількості кімнат та місця розташування житла (поверх, тощо), що пропонуються для продажу.

До ціни конкурсної пропозиції включаються будь-які витрати, понесені та що будуть понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору резервування (бронювання) та основного договору купівлі-продажу нерухомого майна у разі визначення його переможцем.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, оціночної вартості нерухомого майна та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

 • !УВАГА! Учасник надає в роздрукованому та в електронному вигляді (на електронну адресу визначену у конкурсній документації) візуалізацію житла, яка включає фото якісні кольорові фотографії, які відображують:
  • загальний вигляд житлового будинку, в якому розташований предмет(и) конкурсу  та земельна ділянка з усіма поліпшеннями, в т.ч. будівлями, будівлями і спорудами та точками входу/виходу інженерних комунікацій (якщо отримати загальне зображення будинку  неможливо, додаються фотографії окремих частин будівлі, що дозволяють сформувати ціле зображення будинку) та адресного орієнтира будинку та предмету(ів) конкурсу;
  • фотографії усіх кімнат та приміщень квартири в декількох ракурсах;
  • фотографії, що відображають наявність та ідентифікаційні ознаки встановленого в квартирі устаткування (обладнання);
  • фотографії виду з вікна.

!ВАЖЛИВО! Учасник у складі конкурсної пропозиції подає наступні документи при пропозиції житла на вторинному ринку:

 • засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи, передбачені законодавством, на підставі яких буде проводитися державна реєстрація набуття права власності на нерухоме майно;
 • витяги про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючих витягів (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;
 • засвідчені у встановленому порядку копії технічних паспортів на квартири (у разі їх виготовлення та завірені установою, яка їх видала);
 • довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 • засвідчені копії договорів з постачальниками про надання комунальних послуг ( у разі їх укладання) та довідки про відсутність заборгованості.
 • гарантійний лист Учасника конкурсу щодо якості проведення  внутрішніх опоряджувальних робіт та встановленого устаткування у житлі, своєчасного строку укладання основного договору купівлі-продажу нерухомого майна та передачі та оформлення права власності на житло за Державною іпотечною установою.

Перелік додаткових документів для фізичних осіб, власників житла для участі у конкурсі

 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні рахунки.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.
 • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН та за об’єктом що пропонується до придбання).
 •  Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН та за об’єктом що пропонується до придбання).
 • Копія паспорту.
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).
 • У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.
 • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не Учасник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

Фізичними особами - учасниками конкурсу при пропозиції житла на вторинному ринку подаються:

 • копія свідоцтва про укладення шлюбу, якщо учасник перебуває в шлюбі;
 • нотаріально завірена копія згоди чоловіка (дружини) на продаж об’єкта закупівлі;

Довідково. Цей документ потрібен, коли учасник на момент покупки запропонованої до продажу квартири перебував у шлюбі. Такий об’єкт є спільно нажитим майном і не може бути проданий без згоди чоловіка, навіть, якщо учасник є одноосібним власником. Спільно нажитим майном не є об’єкти нерухомості, які в період укладення шлюбу були одним з подружжя приватизовані, отримані в дарунок або в спадщину. У цьому випадку згода чоловіка (дружини) непотрібна. Уразі, якщо фізична особа одружена небула, подається про це довідка у довільній формі;

 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано;
 • копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), якщо чоловік (дружина) помер(ла);
 • довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні що пропонується у складі конкурсної пропозиції;

Перелік додаткових документів для фізичних осіб - підприємців, власників житла для участі у конкурсі

 • Копія податкової декларації платника єдиного податку за останній звітній період з відміткою про її одержання.
 • Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
 • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
 • Відомості про відкриті (наявні) рахунки та касу станом на дату подачі конкурсних пропозицій (подаються тільки фізичними особами-підприємницями, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати).
 • Витяг або Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про фізичну особу.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.
 • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
 • Інформація  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, що до майна яке пропонується до придбання.
 • Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.
 • Завірена особистим підписом копія паспорта (всі сторінки), фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
 • У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.
 • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не Учасник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

Перелік додаткових документів для юридичних осіб, власників житла для участі у конкурсі

 • Копія “Балансу (Звіту про фінансовий стан)” та копія “Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)” (для юридичних осіб) за останній звітний період або копія “Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва” (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про прийняття електронної звітності засобами зв’язку.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, видана відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
 • Копія Статуту або іншого установчого документу із змінами та доповненнями, засвідчена в установленому порядку.
 • Засвідчена Учасником електронна форма Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу або Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про керівника підприємства.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом керівнику підприємства, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого знято або погашено в установленому законом порядку.
 • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
 • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.
 • Документи, що підтверджують повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів та наказ (розпорядження) про призначення (для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати інший документ, що підтверджує повноваження керівника.
 • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.
 • Для участі у конкурсі Конкурсна пропозиція Учасника, що подається конкурсній комісії  повинна містити таку конкурсну документацію:

  • Заяву про участь у конкурсі - цінова конкурсна пропозиція (Додаток);
  • Документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;
  •  Інформацію про Учасника конкурсу (заповнена форма “Відомості про Учасника конкурсу” відповідно до вимог конкурсної документації Додаток/em>).
  • Висновок по вартість нерухомого майна Звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) щодо професійного визначення ринкової вартості предмету конкурсу,   здійсненого суб'єктом оціночної діяльності акредитованого в ДІУ
  • Довідку або інформацію про перелік здійснених опоряджувальних (оздоблювальних)  робіт та перелік встановленого устаткування (обладнання), стан житла, що пропонується до закупівлі.
  • Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою, про зобов’язання Учасника у разі визнання його переможцем підписати договір бронювання за формою, встановленою конкурсною документацією та понести усі витрати, пов’язані із оформленням та нотаріальним посвідченням основного договору купівлі-продажу нерухомого майна з Установою після отримання підтвердження поліцейського або особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щодо передачі йому житла у фінансовий лізинг.

  Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу житла, яка вказується з двома десятковими знаками після коми.

  Ціна вказуються за 1 кв. м загальної площі житла. У разі, якщо ціна за 1 кв. м загальної площі квартири вказана з ПДВ, то Учасник надає відповідні пояснення.

  Ціна конкурсної пропозиції складається із розрахунку кількості квадратних метрів загальної площі житла в залежності від кількості кімнат та місця розташування житла (поверх, тощо), що пропонуються для продажу.

  До ціни конкурсної пропозиції включаються будь-які витрати, понесені та що будуть понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору резервування (бронювання) та основного договору купівлі-продажу нерухомого майна у разі визначення його переможцем.

  Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, оціночної вартості нерухомого майна та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

  • !УВАГА! Учасник надає в роздрукованому та в електронному вигляді (на електронну адресу визначену у конкурсній документації) візуалізацію житла, яка включає фото якісні кольорові фотографії, які відображують:
   • загальний вигляд житлового будинку, в якому розташований предмет(и) конкурсу  та земельна ділянка з усіма поліпшеннями, в т.ч. будівлями, будівлями і спорудами та точками входу/виходу інженерних комунікацій (якщо отримати загальне зображення будинку  неможливо, додаються фотографії окремих частин будівлі, що дозволяють сформувати ціле зображення будинку) та адресного орієнтира будинку та предмету(ів) конкурсу;
   • фотографії усіх кімнат та приміщень квартири в декількох ракурсах;
   • фотографії, що відображають наявність та ідентифікаційні ознаки встановленого в квартирі устаткування (обладнання);
   • фотографії виду з вікна.

  !ВАЖЛИВО! Учасник у складі конкурсної пропозиції подає наступні документи при пропозиції житла на вторинному ринку:

  • засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи, передбачені законодавством, на підставі яких буде проводитися державна реєстрація набуття права власності на нерухоме майно;
  • витяги про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючих витягів (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;
  • засвідчені у встановленому порядку копії технічних паспортів на квартири (у разі їх виготовлення та завірені установою, яка їх видала);
  • довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;
  • засвідчені копії договорів з постачальниками про надання комунальних послуг ( у разі їх укладання) та довідки про відсутність заборгованості.
  • гарантійний лист Учасника конкурсу щодо якості проведення  внутрішніх опоряджувальних робіт та встановленого устаткування у житлі, своєчасного строку укладання основного договору купівлі-продажу нерухомого майна та передачі та оформлення права власності на житло за Державною іпотечною установою.

  Перелік додаткових документів для фізичних осіб, власників житла для участі у конкурсі

  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні рахунки.
  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН та за об’єктом що пропонується до придбання).
  •  Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН та за об’єктом що пропонується до придбання).
  • Копія паспорту.
  • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).
  • У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.
  • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не Учасник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

  Фізичними особами - учасниками конкурсу при пропозиції житла на вторинному ринку подаються:

  • копія свідоцтва про укладення шлюбу, якщо учасник перебуває в шлюбі;
  • нотаріально завірена копія згоди чоловіка (дружини) на продаж об’єкта закупівлі;

  Довідково. Цей документ потрібен, коли учасник на момент покупки запропонованої до продажу квартири перебував у шлюбі. Такий об’єкт є спільно нажитим майном і не може бути проданий без згоди чоловіка, навіть, якщо учасник є одноосібним власником. Спільно нажитим майном не є об’єкти нерухомості, які в період укладення шлюбу були одним з подружжя приватизовані, отримані в дарунок або в спадщину. У цьому випадку згода чоловіка (дружини) непотрібна. Уразі, якщо фізична особа одружена небула, подається про це довідка у довільній формі;

  • копія свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано;
  • копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), якщо чоловік (дружина) помер(ла);
  • довідка про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні що пропонується у складі конкурсної пропозиції;

  Перелік додаткових документів для фізичних осіб - підприємців, власників житла для участі у конкурсі

  • Копія податкової декларації платника єдиного податку за останній звітній період з відміткою про її одержання.
  • Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
  • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
  • Відомості про відкриті (наявні) рахунки та касу станом на дату подачі конкурсних пропозицій (подаються тільки фізичними особами-підприємницями, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати).
  • Витяг або Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про фізичну особу.
  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку.
  • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
  • Інформація  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, що до майна яке пропонується до придбання.
  • Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.
  • Завірена особистим підписом копія паспорта (всі сторінки), фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
  • У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.
  • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не Учасник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

  Перелік додаткових документів для юридичних осіб, власників житла для участі у конкурсі

  • Копія “Балансу (Звіту про фінансовий стан)” та копія “Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)” (для юридичних осіб) за останній звітний період або копія “Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва” (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про прийняття електронної звітності засобами зв’язку.
  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про відкриті поточні (розрахункові) рахунки (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, видана відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).
  • Копія Статуту або іншого установчого документу із змінами та доповненнями, засвідчена в установленому порядку.
  • Засвідчена Учасником електронна форма Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  • Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу або Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про керівника підприємства.
  • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом керівнику підприємства, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого знято або погашено в установленому законом порядку.
  • Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.
  • Документи, що підтверджують повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів та наказ (розпорядження) про призначення (для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати інший документ, що підтверджує повноваження керівника.
  • У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.
01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201