Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта оціночної діяльності

Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта оціночної діяльності

 • Наявність у СОД сертифіката Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) із відкритими спеціалізаціями, за яким СОД має намір пройти акредитацію в ДІУ у межах таких напрямів, а саме:
  • напрям 1 «Оцінка об'єктів у матеріальній формі»:

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

  • напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»:

спеціалізація 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)».

 • Наявність підтвердження досвіду та ділової репутації СОД, зокрема:
  • досвіду оцінки нерухомості та нематеріальних активів для міжнародних фінансових установ, що здійснюють діяльність в Україні, або для державних банків України (за останні 3 (три) роки);

та/або

  • досвіду роботи з банками-партнерами ДІУ з оцінки нерухомості, що виступає забезпеченням за іпотечними кредитами, наданими відповідно до Стандартів ДІУ, є додатковою преференцією;

та/або

  • участі у проведенні оцінки нерухомості та нематеріальних активів для міжнародних аудиторських установ, що здійснюють діяльність в Україні, є додатковою преференцією.
 • Практична діяльність СОД на ринку незалежної оцінки не менше 3 (трьох) років за спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та наявність щонайменше 3 (трьох) оцінювачів, що входять до складу СОД.
 • Прийнятний рівень вартості послуг. Вартість послуг та строк виконання оцінки на території, на якій СОД здійснюється оцінка, мають відповідати встановленим СОД тарифам і строкам незалежно від місця розташування предмета оцінки.
 • Надання відомостей та документів: щодо отримання сертифікатів, ліцензій, посвідчень, інших підтверджень отримання кваліфікаційних свідоцтв, щодо фактичних адрес розташування і контактних телефонів СОД. На момент подачі документів на акредитацію залишковий термін дії сертифіката СОД повинен складати не менше 3 (трьох) місяців.
 • Наявність діючих ліцензій та сертифікатів, відповідно до яких СОД та оцінювачі здійснюють оцінку майна та/або майнових прав.
 •  У разі внесення змін до установчих документів СОД (змін до статуту, зміни керівника, контактних даних СОД тощо), СОД протягом 10 робочих днів повідомляє ДІУ про такі зміни, а саме разом із заявою (клопотання) про здійснення акредитації із врахуванням внесених змін надає документи, що підтверджують внесення відповідних змін.

Перелік вимог не є вичерпним та може бути доповнений при розгляді питання щодо акредитації.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201