Критерії відбору страхової компанії

Фінансові показники:

  • розмір статутного капіталу (не менше 2 млн. євро);
  • розмір власного капіталу (не менше 150 млн. грн.);
  • сума премій, зібраних за попередні 4 звітні періоди складає не менш 250 млн. грн.;
  • розмір активів складає не менш ніж 200 млн. грн.;
  • рівень ризиків, за виключенням перестрахування (не менше 50%);
  • показник платоспроможності (співвідношення чистих премій до власного капіталу не більше 350 %);
  • коефіцієнт збитковості як співвідношення чистих премій до чистих виплат  (не менше 35%).

Загальні критерії відбору:

  • включена до реєстру фінансових установ;
  • резидент України, створений  та здійснюючий страхову діяльність згідно чинного законодавства не менше 5 років;
  • середня кількість штатних працівників не менша 250 працівників;
  • мережа відділень, представлена в кожній області України;
  • розкрито інформацію щодо бенефіціарних (фактичних/кінцевих) власників;
  • відсутність невиконаних заходів впливу;
  • відсутність простроченої заборгованості за розрахунками з бюджетом;
  • позитивний висновок аудиторів за останній рік, відсутність негативного аудиторського висновку за останні 3 роки.

Перелік ризиків:

страхування житлової нерухомості, як конструктивних елементів так і оздоблення, від знищення та/або пошкодження від наслідків:

  • пожежа, у тому числі підпал, вибух газу, що використовується для побутових потреб, удар блискавки;
  • стихійні лиха (землетруси, зсуви, буря, ураган, повінь та затоплення, град, злива і снігопад і т.д.);
  • пошкодження водою з водопровідних, опалювальних, каналізаційних систем, пошкодження внаслідок проникнення води з сусідніх приміщень;
  • протиправні дії третіх осіб (умисні дії, спрямовані на знищення або пошкодження майна).

Франшиза за кожним страховим випадком умовами страхування складає 0 грн.

Перестрахування здійснюється на основі укладених та діючих договорів перестрахування у одній з таких компаній: Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Berkshire Hathaway.

За кожним пулом страхових договорів надається документальне підтвердження факту перестрахування протягом 10 робочих днів.

__________________________________________________

Перелік критеріїв не є вичерпним та може бути доповнений при розгляді питання щодо акредитації.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201