Перелік документів, що надаються страховою компанією для акредитації

 1. Заявка страхової компанії на акредитацію, в якій страхова компанія надає згоду щодо проведення її акредитації в ДІУ та інформацію щодо відповідності критеріям.
 2.  Копія свідоцтва про державну реєстрацію страхової компанії/виписка з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців (засвідчена нотаріально).
 3. Копія довідки про внесення страхової компанії до ЄДРПОУ (засвідчена нотаріально).
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію страхової компанії як фінансової установи (засвідчена нотаріально).
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (завірена належним чином) (за наявності).
 6. Копії ліцензій на здійснення компанією певних видів страхової діяльності (завірені належним чином).
 7. Копії установчих документів страхової компанії з усіма змінами та доповненнями (засвідчені нотаріально).
 8. Лист від страхової компанії про наявність/відсутність змін в установчих документах та керівному складі страхової компанії.
 9. Довідка податкового органу про відсутність заборгованості страхової компанії перед бюджетом.
 10. Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера страхової компанії, копії їх паспортних даних та реєстраційних номерів облікової картка платника податків.
 11. Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з ДІУ, їх паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків.
 12. Річна фінансова звітність страхової компанії за останній рік, завірена аудитором.
 13. Звіт страховика та проміжну фінансова звітність страхової компанії на останню квартальну дату.
 14. Належним чином завірені копії правил страхування за відповідними видами страхування.
 15. Документи щодо перестрахувальної діяльності (копії договорів перестрахування).
 16. Інші документи на вимогу ДІУ.
 17. Інформацію про наявність застосованих  до Страховика санкцій з боку органу державного страхового нагляду (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).
 18. Інформація щодо  невиконання Страховиком зобов’язань відповідальності.

__________________________________________________

Копії документів (крім засвідчених нотаріально) мають бути підписані керівником страхової компанії.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201