Квартальна та річна інформація ДІУ, як емітента цінних паперів