Загальні вимоги до житла

Вимоги до житла, що можуть бути придбані з метою реалізації Порядку забезпечення Державною іпотечною установою  поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 року №1201:

  • Об’єктом відбору виступатиме житло - квартира в житловому будинку, уведеному в установленому порядку в експлуатацію, призначена та придатна для постійного проживання, у якій здійснені внутрішні опоряджувальні роботи в повному обсязі. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт та устаткування, що має бути встановлене в квартирі має відповідати вимогам Установи та встановлюється конкурсною комісією  з урахуванням вимог, затверджених наказом Мінрегіону №2 від 11.01.2014 та зареєстрованих в Мінюсті України від 25.01.2014 №160/24937 щодо переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, а саме вимоги до квартир, побудованих за кошти державного та місцевих бюджетів для соціально незахищених верств населення, в яких внутрішні опоряджувальні роботи виконуються в повному обсязі.
  • житло має перебувати в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкція (капітальний ремонт) якого здійснено не більше ніж за 10 років.

Квартира має відповідати нормативній площі житла, яка становить  31,5 кв. метра загальної площі на одинокого заявника чи сім’ю заявника у складі двох осіб та 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 73,5 кв. метраДопускається перевищення нормативної площі житла не більш як на 25 відсотків.

  • Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що може бути придбане, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену діючим Наказом Мінрегіону «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» (поточний від 06.12.2018 №335) та збільшену для:

1) мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова — у 1,75 раза;

2) обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза;

3) обласний центрів та міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — у 1,25 раза.

4) інших населенних пунктів згідно визначеної опосередкованої вартості.

Примітка: Чисельність наявного населення населених пунктів України визначається відповідно звітних даних Державної служби статистики України та її головних управлінь станом на 01 січня звітного року

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201