Особливі умови надання житла у фінансовий лізинг

Особливі умови набуття та передачі житла у фінансовий лізинг

Застосовуються для реалізації Порядку забезпечення Державною іпотечною установою  поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу"

Набуття права власності на житло - здійснюється відповідно отриманої ДІУ інформації про заявників та специфікацію житла, яке вони бажають отримати на умовах фінансового лізингу, отриманої ДІУ від центральних органів виконавчої влади, відповідно до вимог ДІУ до житла та на засадах конкурсного відбору. 

Надання житла у фінансовий лізинг - передача лізингодавцем лізингоодержувачу житла в строкове платне володіння та користування, що належить ДІУ на праві власності та після повного виконання умов договору фінансового лізингу і сплати всіх лізингових платежів передача його у власність лізингоодержувачу

1

Покупець, Лізингодавець житла

Державна іпотечна установа (ДІУ, Установа)

2

Заявник, Лізингоодержувач (Лізингоотримувач)

поліцейський Національної поліції України або особи рядового чи начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та відповідають вимогам постанови Кабміну від 14.11.2018 №1201

3

Житло (предмет набуття права власності, предмет лізингу)

квартира в житловому будинку прийнятому в експлуатацію, призначена та придатна для постійного проживання, в якій виконані внутрішні опоряджувальні роботи в повному обсязі

4

Вимоги до житла

житло має відповідати вимогам до житла, встановленого ДІУ та:

 • має бути розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території;
 • перебувало в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкція (капітальний ремонт) якого здійснено не більше ніж за 10 років до укладення договору фінансового лізингу

Примітка: Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт та устаткування, які мають бути присутні квартирі визначається Установою з урахуванням вимог, затверджених наказом Мінрегіону №2 від 11.01.2014 та зареєстрованих в Мінюсті України від 25.01.2014 №160/24937 щодо переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків

5

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла

не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном відповідно до наказу від 27.09.2005 №174 та збільшену для:

 • міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова - у 1,75 рази;
 • міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб -  у 1,5 рази;
 • міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис.  - у 1,25 рази;
 • інші населенні пункти - відповідно до встановленого розміру опосередкованої вартості для області.

Примітка: Чисельність наявного населення населених пунктів України визначається відповідно звітних даних Державної служби статистики України та її головних управлінь станом на 01 січня звітного року

6

Нормативна загальна площа житла, що може бути придбано для передачі у фінансовий лізинг, м²

31,5 м² на одинокого заявника чи сім’ю заявника у складі двох осіб та 21 м² на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 73,5 м²

7

Допустиме перевищення нормативної площі, м²

не більше 25%

(сплачується лізингоодержувачем авансовим платежем)

8

Строк надання житла у фінансовий лізинг

від 5 до 20 років

розраховується з урахуванням досягнення заявником граничного віку перебування на службі (до 5 років)

9

Щомісячний лізинговий платіж

 • суму, яка відшкодовує частину вартості житла;
 • платіж, як винагороду за отримане  у фінансовий лізинг житло;
 • сума відшкодування можливих витрат, пов’язаних з виконанням договору

10

порядок відшкодування частини вартості житла

рівними частками

11

Відсоткова ставка винагороди за отримане у фінансовий лізинг житло

фіксована

-

від залишку вартості житла

12

Метод визначення днів для нарахування винагороди

факт/факт

13

Відшкодування частини лізингових платежів

здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №1201 та тристороннього договору про компенсацію частини лізингових платежів, укладеного мід ДІУ, заявником та органом забезпечення житлом  

14

Вимоги до календарної вислуги служби (крім осіб, які мають статус учасника бойових дій) для отримання компенсації частини лізингових платежів

не менше 2 років

15

Вимоги щодо платоспроможності заявника

 

Співвідношення середньомісячного лізингового платежу до середньомісячного сукупного доходу заявника та членів його сім’ї, які спільно з ним проживатимуть (РTI)  -  не більше 80%

16

Страхування житла

здійснюється лізингодавцем

17

Платежі з утримання житла та сплати житлово-комунальних послуг

сплачуються лізингоодержувачами

18

Договори, що укладаються

 • при набутті права власності на житло:
 • договір про резервування житла (за результатами конкурсу між переможцями конкурсу та ДІУ (за формою ДІУ);
 • договір купівлі-продажу нерухомого майна (за формою ДІУ) між продавцем та покупцем житла після отримання заяви на передачу житла у фінансовий лізинг;
 • при передачі житла у фінансовий лізинг:
 • договір про компенсацію частини лізингових платежів між Заявником, ДІУ та органом забезпечення житлом;
 • договір фінансового лізингу між лізингодавцем та лізингоодержувачем

 

Договори купівлі-продажу та

фінансового лізингу

підлягають нотаріальному посвідченню

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201