Перелік документів, що має бути надано для отримання житла у фінансовий лізинг

Перелік документів, що має бути надано для отримання житла у фінансовий лізинг

Заявник для укладання договору фінансового лізингу подає такі документи:

  1. письмову Заяву на отримання житла у фінансовий лізинг за рекомендованими формами; (завантажити, завантажити)
  2. копії сторінок паспорта громадянина України, що містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, або копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки;
  3. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);
  4. довідку про склад сім'ї уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання або довідку про місце реєстрації або місце проживання заявника та членів його сім’ї відповідно до діючого законодавства для захисту житлових прав і майнових інтересів малолітніх та неповнолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування об’єктом житлової нерухомості за договором фінансового лізингу;
  5. копію свідоцтва про шлюб (за наявності) та свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
  6. документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи Лізингоодержувача та членів його сім'ї за останні 6 місяців (у разі потреби), інші документи, що підтверджують його доходи та фінансовий стан);
  7. перелік осіб, які проживатимуть разом з лізингоодержувачем в предметі лізингу;
  8. анкети-опитувальники клієнта-фізичної особи Заявника та членів його сім'ї,  які проживатимуть разом з ним в предметі лізингу (завантажити)
  9. при необхідності, подаються  документи, пов’язані із перебуванням на обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов (у разі знаходження на такому обліку) та віднесення фізичної особи до пільгових категорій громадян по забезпеченню житлом, сплати житлово-комунальних послуг, тощо;

У випадку виявлення суперечностей в наданих документах, наявності посилань в наданих документах на інші документи, надання недостовірної інформації та в інших випадках Установа має право запитувати від фізичних осіб інші документи, відомості та інформацію, необхідні для прийняття рішення про можливість укладання договору фінансового лізингу.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201