Мета і предмет діяльності ДІУ

Основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

Предметом діяльності Установи є:

  • придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства;
  • надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами;
  • управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства;
  • випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;
  • надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;
  • фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;
  • розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Окремі види господарської діяльності, перелік яких установлюється законом, Установа може провадити після одержання ліцензії.

Установа провадить діяльність з дотриманням умов та економічних нормативів, установлених законодавством.

Установа має право придбавати лише ті активи, що відповідають єдиним стандартам.

Установа має право здійснювати з дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, такі операції:

  • надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового будівництва;
  • надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою фінансування будівництва житла;
  • набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження.

Установа має право доручати на договірних засадах іншим особам виконання функцій з управління та/або обслуговування активів.

01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34 офіс 201