Повідомлення про затвердження річної інформації Державної іпотечної установи як емітента цінних паперів за 2019 рік