Акредитовані страхові компанії

Під акредитацією страхових компаній розуміється здійснення ДІУ процедур перевірки страхових компаній встановленим критеріям відбору страхової компанії з метою надання такій страховій компанії можливості страхувати заставне майно клієнтів ДІУ

Перелік страхових компаній, акредитованих для співпраці з Державною іпотечною установою

№ з/п Назва страхової компанії Офіційний сайт
1 ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» www.ukringroup.ua
2 ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» www.uniqa.ua
3 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» www.ingo.ua

Критерії відбору страхової компанії

Фінансові показники:

  • розмір статутного капіталу (не менше 2 млн. євро);
  • розмір власного капіталу (не менше 150 млн. грн.);
  • сума премій, зібраних за попередні 4 звітні періоди складає не менш 250 млн. грн.;
  • розмір активів складає не менш ніж 200 млн. грн.;
  • рівень ризиків, за виключенням перестрахування (не менше 50%);
  • показник платоспроможності (співвідношення чистих премій до власного капіталу не більше 350 %);
  • коефіцієнт збитковості як співвідношення чистих премій до чистих виплат  (не менше 35%).

Загальні критерії відбору:

  • включена до реєстру фінансових установ;
  • резидент України, створений  та здійснюючий страхову діяльність згідно чинного законодавства не менше 5 років;
  • середня кількість штатних працівників не менша 250 працівників;
  • мережа відділень, представлена в кожній області України;
  • розкрито інформацію щодо бенефіціарних (фактичних/кінцевих) власників;
  • відсутність невиконаних заходів впливу;
  • відсутність простроченої заборгованості за розрахунками з бюджетом;
  • позитивний висновок аудиторів за останній рік, відсутність негативного аудиторського висновку за останні 3 роки.

Перелік ризиків:

страхування житлової нерухомості, як конструктивних елементів так і оздоблення, від знищення та/або пошкодження від наслідків:

  • пожежа, у тому числі підпал, вибух газу, що використовується для побутових потреб, удар блискавки;
  • стихійні лиха (землетруси, зсуви, буря, ураган, повінь та затоплення, град, злива і снігопад і т.д.);
  • пошкодження водою з водопровідних, опалювальних, каналізаційних систем, пошкодження внаслідок проникнення води з сусідніх приміщень;
  • протиправні дії третіх осіб (умисні дії, спрямовані на знищення або пошкодження майна).

Франшиза за кожним страховим випадком умовами страхування складає 0 грн.

Перестрахування здійснюється на основі укладених та діючих договорів перестрахування у одній з таких компаній: Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Berkshire Hathaway.

За кожним пулом страхових договорів надається документальне підтвердження факту перестрахування протягом 10 робочих днів.

__________________________________________________

Перелік критеріїв не є вичерпним та може бути доповнений при розгляді питання щодо акредитації.

Перелік документів, що надаються для акредитаціїї

 1. Заявка страхової компанії на акредитацію, в якій страхова компанія надає згоду щодо проведення її акредитації в ДІУ та інформацію щодо відповідності критеріям.
 2.  Копія свідоцтва про державну реєстрацію страхової компанії/виписка з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців (засвідчена нотаріально).
 3. Копія довідки про внесення страхової компанії до ЄДРПОУ (засвідчена нотаріально).
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію страхової компанії як фінансової установи (засвідчена нотаріально).
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (завірена належним чином) (за наявності).
 6. Копії ліцензій на здійснення компанією певних видів страхової діяльності (завірені належним чином).
 7. Копії установчих документів страхової компанії з усіма змінами та доповненнями (засвідчені нотаріально).
 8. Лист від страхової компанії про наявність/відсутність змін в установчих документах та керівному складі страхової компанії.
 9. Довідка податкового органу про відсутність заборгованості страхової компанії перед бюджетом.
 10. Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера страхової компанії, копії їх паспортних даних та реєстраційних номерів облікової картка платника податків.
 11. Належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які підписуватимуть договори з ДІУ, їх паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків.
 12. Річна фінансова звітність страхової компанії за останній рік, завірена аудитором.
 13. Звіт страховика та проміжну фінансова звітність страхової компанії на останню квартальну дату.
 14. Належним чином завірені копії правил страхування за відповідними видами страхування.
 15. Документи щодо перестрахувальної діяльності (копії договорів перестрахування).
 16. Інші документи на вимогу ДІУ.
 17. Інформацію про наявність застосованих  до Страховика санкцій з боку органу державного страхового нагляду (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).
 18. Інформація щодо  невиконання Страховиком зобов’язань відповідальності.

__________________________________________________

Копії документів (крім засвідчених нотаріально) мають бути підписані керівником страхової компанії.