Інформація емітенту цінних паперів

Цінні папери ДІУ

Гарантовані облігації12,5 млрд. грн.

Іпотечні облігації0,7 млрд. грн.

12.5
млрд грн
0млрд грн

Цінні папери номінальною вартістю  погашено повністю

0
млрд грн

відсотків за облігаціями було сплачено ДІУ власникам облігацій

Гарантії

1 млрд грн (погашено повністю)
2007
1 млрд грн (погашено повністю)
2012
5 млрд грн (погашено 2 млрд грн)
2019
2006
1 млрд грн (погашено повністю)
2008
2 млрд грн (погашено повністю)
2013
2,5 млрд грн