Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин за якими лізингоодержувач може отримати житло у користування з моменту укладання договору фінансового лізингу, а набути право власності на таке житло – після сплати всіх платежів за діючим договором у повному обсязі. Договір фінансового лізингу – це змішаний договір оренди житла та купівлі продажу нерухомого майна, що орендується.


Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1201 затверджено Порядок забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу.


Прийнятий Порядок спрямований на поліпшення житлового забезпечення та соціального захисту поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що буде ефективним стимулом для виконання ними службових обов’язків.

Особливі умови надання житла у фінансовий лізинг

Основні умови придбання та передачі житла у фінансовий лізинг визначені у Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 “Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу”

Набуття права власності на житло – здійснюється відповідно отриманої ДІУ інформації про заявників та специфікацію житла, яке вони бажають отримати на умовах фінансового лізингу. При цьому житло, що буде придбане і передане у фінансовий лізинг обирає безпосередньо сам лізингоодержувач. ДІУ здійснює виключно оцінку можливості придбання такого житла та передачі його у фінансовий лізинг лізингоодержувачу.

Надання житла у фінансовий лізинг – передача лізингодавцем лізингоодержувачу житла в строкове платне володіння та користування, що належить ДІУ на праві власності здійснюється шляхом укладання договору фінансового лізингу. Для забезпечення компенсації з боку МВС платежів за договором фінансового лізингу укладається трьохсторонній договір про компенсацію частини лізингових платежів між лізингоодержувачем, ДІУ та органом забезпечення житлом – платником таких платежів.

Покупець, Лізингодавець житла
Державна іпотечна установа (ДІУ, Установа)
Заявник, Лізингоодержувач (Лізингоотримувач)
Поліцейський Національної поліції України або особа рядового чи начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Житло (предмет набуття права власності, предмет лізингу)
Квартира в житловому будинку прийнятому в експлуатацію, призначена та придатна для постійного проживання, в якій виконані в повному обсязі роботи, передбачені проектною документацією
Вимоги до житла
житло має відповідати вимогам до житла, встановленого ДІУ та:
- має бути розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території;
- перебувало в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкція (капітальний ремонт) якого здійснена не більше ніж за 10 років до укладення договору фінансового лізингу;
- право власності зареєстроване та наявний Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Вартість 1 кв. метра загальної площі житла
не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном відповідно до наказу від 20.05.2021 №119 (або актуального на момент придбання житла) та збільшену для:
- міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова - у 1,75 рази;
- міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, - у 1,5 раза;
- міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 рази;
- інші населенні пункти - відповідно до встановленого розміру опосередкованої вартості для області.
Примітка: Чисельність наявного населення населених пунктів України визначається відповідно звітних даних Державної служби статистики України та її головних управлінь станом на 01 січня звітного року.
Нормативна загальна площа житла, що може бути придбано для передачі у фінансовий лізинг, м²
не більш як 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра загальної площі житла на сім’ю, але не більш як 94,5 кв. метра.
Нормативна площа житла, що є однокімнатною квартирою та надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі.
Допустиме перевищення нормативної площі, м²
У разі перевищення нормативної площі житла вартість понаднормативної площі житла лізингоодержувач сплачує авансовим платежем за власний рахунок згідно з умовами договору фінансового лізингу.
Строк надання житла у фінансовий лізинг
від 5 до 20 років. Розраховується з урахуванням досягнення заявником граничного віку перебування на службі (до 5 років)
Щомісячний лізинговий платіж
Включає:
- суму, яка відшкодовує частину вартості житла;
- платіж, як винагороду за отримане у фінансовий лізинг житло.
Порядок відшкодування частини вартості житла
Рівними частками
Відсоткова ставка винагороди за отримане у фінансовий лізинг житло
Фіксована - від залишку несплаченої вартості житла та встановлюється лізингодавцем.
Метод визначення днів для нарахування винагороди
факт/факт
Відшкодування частини лізингових платежів
Здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №1201 та тристороннього договору про компенсацію частини лізингових платежів, укладеного мід ДІУ, заявником та органом забезпечення житлом
Вимоги до календарної вислуги служби (крім осіб, які мають статус учасника бойових дій) для отримання компенсації частини лізингових платежів
не менше 2 років
Вимоги щодо платоспроможності заявника
Співвідношення середньомісячного лізингового платежу до середньомісячного сукупного доходу заявника та членів його сім’ї, які спільно з ним проживатимуть (РTI) - не більше 80%
Страхування житла
Здійснюється лізингодавцем
Платежі з утримання житла та сплати житлово-комунальних послуг
Сплачуються лізингоодержувачами
Договори, що укладаються
- договір купівлі-продажу нерухомого майна (за формою ДІУ) між продавцем та ДІУ (покупцем) відповідно отриманої Заяви на отримання житла у фінансовий лізинг;
- 3-х сторонній договір про компенсацію частини лізингових платежів між заявником (лізингоодержувачем) , ДІУ (лізингодавцем) та органом забезпечення житлом;
- договір фінансового лізингу між лізингодавцем та лізингоодержувачем.