Blog

До уваги інвесторам! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «Х2», «Y2» на четвертий купонний період)

11:57 21 Листопада in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку із відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року та протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку третього відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою третього відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на третій відсотковий період по облігаціях ДІУ серій «Х2», «Y2», на четвертий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,3 (чотирнадцять цілих три десятих) % річних у гривні.