Blog

До уваги інвесторам! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій X2, Y2 на тринадцятий купонний період)

11:11 10 Березня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку дванадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою дванадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на дванадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на тринадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку дванадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою дванадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на дванадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» на тринадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.