Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Щодо розміру відсодкової ставки по облігаціях ДІУ)

11:34 21 Липня in Випуски облігацій підприємств

Державна іпотечна установа повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку шостого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою шостого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на шостий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на сьомий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку шостого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою шостого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на шостий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2», на сьомий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,3 (чотирнадцять цілих три десятих) % річних у гривні.