Blog

Відомості щодо до фактів включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі.

09:59 18 Грудня in Особлива інформація

18.12.2018 р. Державнiй iпотечнiй установi стало вiдомо, що 12.12.2018 р. згiдно рiшення директора ПрАТ “ФБ “Перспектива” №18/12/12-04 вiд 12.12.2018 р. прийнято рiшення про виключення з Бiржового списку та Бiржового реєстру котирувального списку другого рiвня лiстингу ПрАТ “ФБ “Перспектива” iменних вiдсоткових облiгацiй з додатковим забезпеченням серiї “А3” у кiлькостi 10 000 шт. номiнальною вартостю 1 000 000 000,00 грн. у зв’язку з закiнченням строку обiгу цих цiнних паперiв. (спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв – 100%).