Травень 2024

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки дохідності по облігаціях підприємств ДІУ серії «E3» на десятий купонний період)

16:32 16 Травня 2024 Випуски облігацій підприємств

  За умовами Рішення про  емісію облігацій серії «Е3», зареєстрованого НКЦПФР 13 грудня 2019 року, ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що відсоткова ставка, яка була встановлена на дев’ятий   відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Е3», на десятий  відсотковий період залишається без змін на рівні  11,00 (одинадцять) %...

Відомості про зміну посадових осіб емітента

16:14 16 Травня 2024 Особлива інформація

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка) Інформація у машиночитальному форматі24 КБ Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (печатка)47 КБ...