Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Відомості щодо до фактів включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі.

09:59 18 Грудня 2018 Особлива інформація

18.12.2018 р. Державнiй iпотечнiй установi стало вiдомо, що 12.12.2018 р. згiдно рiшення директора ПрАТ "ФБ "Перспектива" №18/12/12-04 вiд 12.12.2018 р. прийнято рiшення про виключення з Бiржового списку та Бiржового реєстру котирувального списку другого рiвня лiстингу ПрАТ "ФБ "Перспектива" iменних вiдсоткових облiгацiй з додатковим забезпеченням серiї...