Blog

ДІУ погасила облігації на суму 1 млрд. грн. з одночасною виплатою відсоткового доходу

13:20 21 Листопада in Діяльність установи

Державна іпотечна установа 21 листопада 2018 року здійснила погашення гарантованих державою облігацій серії «Z2» у встановлений проспектом емісії термін і в повному обсязі. Крім того, Установа сплатила відсотковий дохід за десятим купонним періодом по гарантованих державою облігаціях серії «Z2» та перерахувала кошти до Державного бюджету України як плату за державну гарантію.

Державна іпотечна установа, як один із провідних емітентів цінних паперів виконує свої зобов’язання перед інвесторами. За весь період, починаючи з першого випуску власних облігацій, забезпечених державною гарантією, який відбувся у 2007 році, виплати відсоткових доходів та погашення розміщених ДІУ цінних паперів виконувалися повною мірою та в зазначені терміни. Підтвердженням цього є довіра інвесторів та стабільний попит на такий фінансовий інструмент, як облігації ДІУ.