Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій X2, Y2 на дев’ятнадцятий купонний період)

10:41 04 Червня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку вісімнадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою вісімнадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на вісімнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2», на дев’ятнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що згідно Проспекту емісії серій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, рівень відсоткової ставки на дев’ятнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «X2» встановлюється на рівні останнього результативного аукціону з розміщення ОВДП зі строком погашення у 4 кв. 2017 року і складає 13,88 (тринадцять цілих вісімдесят вісім сотих) % річних у гривні.