Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій X2, Y2 на шістнадцятий купонний період)

10:59 05 Вересня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку п’ятнадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою п’ятнадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на п’ятнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «X2», на шістнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії серій «X2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку п’ятнадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою п’ятнадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на п’ятнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» на шістнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.