Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій X2, Y2 на чотирнадцятий купонний період)

11:08 12 Травня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку тринадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою тринадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на тринадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на чотирнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку тринадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою тринадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на тринадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» на чотирнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.