Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій X2 Y2 на десятий купонний період)

11:18 27 Грудня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку дев’ятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою дев’ятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на дев’ятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на десятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, відповідно оприлюдненого на офіційному сайті Міністерства фінансів України середньозваженого рівня дохідності останнього за номером розміщення результативного аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, що відбувся 16 грудня 2014 року, рівень відсоткової ставки на десятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.