Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «X2», «Y2» на дев’ятий купонний період)

11:25 19 Листопада in Випуски облігацій підприємств

Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «X2», «Y2» на дев’ятий купонний період

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку восьмого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою восьмого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на восьмий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на дев’ятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, відповідно оприлюдненого на офіційному сайті Міністерства фінансів України середньозваженого рівня дохідності останнього за номером розміщення результативного аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, що відбувся 19 листопада 2014 року, рівень відсоткової ставки на дев’ятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» встановлюється на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.