Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «X2», «Y2» на восьмий купонний період)

11:28 10 Вересня in Випуски облігацій підприємств

Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «X2», «Y2» на восьмий купонний період

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку сьомого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою сьомого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на сьомий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на восьмий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку сьомого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою сьомого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на сьомий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2», на восьмий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,3 (чотирнадцять цілих три десятих) % річних у гривні.