Blog

До уваги власників облігацій ДІУ! (Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій “X2”, “Y2” на третій купонний період)

12:05 06 Червня in Випуски облігацій підприємств

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку із відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року та протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку другого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою другого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на другий відсотковий період по облігаціях ДІУ серій «Х2», «Y2», на третій відсотковий період залишається без змін на рівні 14,3 (чотирнадцять цілих три десятих) % річних у гривні.