Blog

Оголошення щодо розміру ставки доходності по облігаціях підприємств ДІУ серій «Х2», «Y2» на сімнадцятий купонний період

10:53 16 Січня in Випуски облігацій підприємств

До уваги власників облігацій ДІУ!

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА повідомляє, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, за період починаючи з дати початку шістнадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою шістнадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на шістнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Х2», на сімнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 12,1 (дванадцять цілих одна десята) % річних у гривні.

Також повідомляємо, що за умовами Проспекту емісії облігацій серій «Х2», «Y2», зареєстрованого НКЦПФР 27 листопада 2012 року, у зв’язку з відсутністю результативних аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, за період починаючи з дати початку шістнадцятого відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою шістнадцятого відсоткового періоду, рівень відсоткової ставки, який був встановлений на шістнадцятий відсотковий період по облігаціях ДІУ серії «Y2» на сімнадцятий відсотковий період залишається без змін на рівні 14,25 (чотирнадцять цілих двадцять п’ять сотих) % річних у гривні.